Chào mừng bạn đến Bimetica cho các nhà sản xuất

Bằng cách đăng nhập, có thể bạn truy cập tài khoản:

Biết nhu cầu của sản phẩm của bạn bởi các chuyên gia và trong đó thị trường.
Nhận tin nhắn xúc từ những người dùng chuyên nghiệp.
Nhận kiến ​​nghị cho các ước tính.
Nhận đơn yêu cầu thông số kỹ thuật kỹ thuật số của thư viện BIM của bạn.
Cá nhân hoá dịch vụ từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi BIM.
kết quả tối ưu hóa với các công cụ tiếp thị và dữ liệu mà Bimetica cung cấp.

Đăng nhập Nhà sản xuất của

Bạn không có tài khoản chưa?

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.