322 резултати

  • Езици
  • EN Language Английски106
  • ES Language испански114
  • CA Language Каталонски102
  • Страните от продажба
  • Испания 313
  • Стандартизирани обекти
  • Без стандарт 87
  • GDO-BIM стандарт 235

CA Language
Повече ▼ детайли
Interruptor senzill unipolar
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a mur
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a terra
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Electrical charging station, floor
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Electrical charging station, wall
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
CETAC power outlet, quadruple
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 3 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos vertical
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Armario rack de distribución eléctrica
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Punto de recarga para coche eléctrico, en Suelo
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Punto de recarga para coche eléctrico, en Muro
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Toma Informática RJ45 Doble
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Toma Informática RJ45 Sencilla
GDO-BIM
ES Language
Повече ▼ детайли
Puesto de trabajo: Interruptor, Toma Corriente, Datos
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Cofre per a columna seca – 600x400x300mm
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Polsador d´Alarma, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Cofre per a columna seca – 600x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Il·luminació d´Emergencia (Mur)
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma sirena, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma sirena, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma sirena, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Il·luminació d´Emergencia (Sostre)
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Senyal Il·luminació d´Emergència
CA Language
Повече ▼ детайли
Senyal Detector Termovelocimetric
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma de boca d´Boda d´Incendi (BIE)
CA Language
Повече ▼ детайли
Senyal Válvula Punt dÁlarma
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Soritda d´Emergencia
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Dreta
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Esquerra
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Recte
CA Language
Повече ▼ детайли
Extintor de Anhídric Carbónic CO2
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida d´emergència
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Boca d´incendi (BIE) 45 mm amb visor
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Polsador d´alarma manual verd
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Polsador d´alarma manual vermell
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Polsador d´alarma manual groc
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma d´incendis, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma d´incendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma d´extintor d'incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
(Retenidor) Electroimant electrocmagnètic 50 kg
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Cofre per a columna seca – 350x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma de boca d´Boda d´Incendis, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma de boca d´ncendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma de boca d´incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Polsador d´Alarma, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Pictograma Polsador d´Alarma, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Lighting, Wall fixed
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Alarm Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Lighting, Ceiling fixed
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Directional Arrow Pictogram Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Manual Fire Alarm Pictogram Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Alarm Control Panel Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Dry Column with Key Valve Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Electromagnetic Door Holder Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Hose Cabinet Pictogram Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Hydraulic Control Valve Sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Right
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Left
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Emergency Exit Sign Pictogram
EN Language
Повече ▼ детайли
Evacuation Route Pictogram – Right
EN Language
Повече ▼ детайли
Evacuation Route Pictogram – Left
EN Language
Повече ▼ детайли
Evacuation Route Pictogram Sign – Straight
CA Language
Повече ▼ детайли
Boca d´incendi (BIE) 25 mm amb visor
GDO-BIM
CA Language
Повече ▼ детайли
Senyal Boca d´incendi (BIE)
EN Language
Повече ▼ детайли
ABC powder fire extinguisher sign
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Exit Pictoram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Exit Pictoram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Exit Pictoram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Exit Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Exit Sign, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Emergency Exit Sign, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Emergency Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Literal Emergency Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Common Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Hose Cabinet 45mm, with Window
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Extinguisher Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Extinguisher Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Extinguisher Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Dry Column Chest, 350x600x300mm
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Hose Cabinet Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Manual Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
Повече ▼ детайли
Manual Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.