88 Αποτελέσματα

 • Γλώσσες
 • ES Language Ισπανικά88
 • Χώρες της πώλησης
 • Αργεντίνη 88
 • Τυποποιημένα αντικείμενα
 • πρότυπο GDO-BIM 88
 • Τμήμα προϊόντος
 • Applied ceilings 1
 • Beams 3
 • Concrete slabs 2
 • Dry construction enclosures 3
 • Exterior flooring 10
 • Exterior flooring for balconies 3
 • Exterior flooring for rooftops 3
 • Exterior wall finishes 4
 • Interior flooring 3
 • Interior wall finishes for dry areas 9
 • Interior wall finishes for wet areas 5
 • Load-bearing masonry 15
 • Non load-bearing masonry 6
 • Reinforced concrete partition walls 3
 • Stairs 1
 • Structural Columns 4
 • Suspended ceilings 5
 • Windows 6
 • Κατασκευαστής
 • Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 88
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Ventana simple con paño fijo superior
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Ventana simple con paño fijo inferior
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Columna rectangular de H°A° visto entablillado
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Columna rectangular de H°A° visto de fenólico
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga rectangular de H°A° visto entablillado
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga rectangular de H°A° visto de fenólico
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique ladrillo común en panderete esp. 5cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Muro ladrillo de vidrio nublado esp. 8cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Acabado interior pintar con base monocapa 3:1 esp. 2cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Acabado microcemento con base monocapa 3:1 esp. 4cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Acabado venecitas con base monocapa 3:1 esp. 2,5cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Acabado porcelanato 60x60cm con base monocapa 3:1 esp. 3,2cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Acabado cerámico 45x45cm con base monocapa 3:1 esp. 3cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique de H°A° visto entablillado esp. 10cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique de H°A° visto fenólico esp. 8cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique perfilería de acero galvanizado esp. 10cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique perfilería de acero galvanizado esp. 7cm
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Tabique perfilería de acero galvanizado esp. 3,5cm
GDO-BIM
Βλέπω
Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.