444 Αποτελέσματα

 • Γλώσσες
 • EN Language Αγγλικά145
 • ES Language Ισπανικά155
 • CA Language Καταλανικός144
 • Χώρες της πώλησης
 • Γερμανία 2
 • Ανδόρα 4
 • χιλή 5
 • Ισπανία 437
 • Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής 1
 • Γαλλία 8
 • Ιταλία 5
 • Μαρόκο 5
 • Πορτογαλία 8
 • Ηνωμένο Βασίλειο 7
 • Τυποποιημένα αντικείμενα
 • χωρίς πρότυπο 87
 • πρότυπο GDO-BIM 357

ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Caja General de Protección (Horizontal)
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Caja General de Protección (Vertical)
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo: Interruptor, Toma Corriente, Datos
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 3 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos vertical
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a mur
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punto de recarga para coche eléctrico para Muro
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punto de recarga para coche eléctrico, en Suelo
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a terra
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Armario rack de distribución eléctrica
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
G-Press Stainless Steel Piping System
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Unidad interior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Unidat interior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Unidad exterior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Unitat exterior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690RI
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690RI
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690R
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690R
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690E
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690E
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690C
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690CI
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690CI
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690C
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Eaciline, EACILINE 3V
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 470 Line, BIE25470R
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
UNICITY HI Window, Single panel + Fixed panel
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Ventana UNICITY HI 1 hoja con más fijo
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Finestra UNICITY HI, 1 Full amb full fix
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Biga pretensada Senior T1 - Acabat fusta
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor Elite - Tauler Corb Formigó - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor T-16 - Vigueta + Tauler Corb Formigó - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor T-16 - Tauler Corb Ceramic - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor T-16 - Bovedilla Curba Cerámica - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor T-16 - Bovedilla Curba Cerámica - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjat Previcor Elite - Tauler Recte Formigó - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga Previcor Senior T1 - Acabado Madera
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga Previcor Master T1 - Acabado Liso
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga pretensada de hormigón efecto madera
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Viga Previcor Master T1 - Acabado Madera
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor Elite - Tablero Curvo Hormigón - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor T-16 - Vigueta + Tablero Curvo Hormigón - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor T-16 - Tablero Curvo Cerámico - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor T-16 - Bovedilla Curva Cerámica - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor T-16 - Bovedilla Curva Cerámica - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Forjado Previcor Elite - Tablero Recto Hormigón - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Prestressed concrete beam Senior T1 - Wood finish
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Concrete Joist Previcor - Smooth finish
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Prestressed concrete beam T1 - Smooth finish
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Prestressed concrete beam wood effect
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Prestressed concrete beam T1 - Wood finish
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor Elite Slab - Curved Concrete Board - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor T-16 Slab - Ceramic Curved Board - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor T-16 Slab - Curved Ceramic Vault - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor T-16 Slab - Curved Ceramic Vault - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor Elite Slab - Straight Concrete Board - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Previcor T-16 Slab - Joist + Curved Concrete Board - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Eacinox Line, EACINOX-3LS
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Slender Line, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Eaciline Line, EACILINE 3V
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, 470 Line, BIE25470C
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20R
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20IN
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 470, BIE25470C
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 470, BIE25470R
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20R
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20IN
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Eacinox, EACINOX-3LS
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Slender, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Eaciline, EACILINE 3V
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 470, BIE25470C
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 470, BIE25470R
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20R
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20IN
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Eacinox, EACINOX-3LS
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Slender, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690R
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690E
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690RI
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio equipada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690CI
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690C
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Cofre per a columna seca – 600x400x300mm
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Polsador d´Alarma, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Cofre per a columna seca – 600x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Il·luminació d´Emergencia (Sostre)
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma de boca d´Boda d´Incendi (BIE)
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Dreta
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Esquerra
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Recte
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM