322 Αποτελέσματα

  • Γλώσσες
  • EN Language Αγγλικά106
  • ES Language Ισπανικά114
  • CA Language Καταλανικός102
  • Χώρες της πώλησης
  • Ισπανία 313
  • Τυποποιημένα αντικείμενα
  • χωρίς πρότυπο 87
  • πρότυπο GDO-BIM 235

CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a mur
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a terra
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 3 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos vertical
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Armario rack de distribución eléctrica
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punto de recarga para coche eléctrico, en Suelo
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Punto de recarga para coche eléctrico, en Muro
GDO-BIM
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Puesto de trabajo: Interruptor, Toma Corriente, Datos
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Cofre per a columna seca – 600x400x300mm
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Polsador d´Alarma, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Cofre per a columna seca – 600x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Il·luminació d´Emergencia (Sostre)
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma de boca d´Boda d´Incendi (BIE)
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Dreta
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Esquerra
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Recte
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida d´emergència
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d´incendi (BIE) 45 mm amb visor
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma d´incendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma d´extintor d'incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
(Retenidor) Electroimant electrocmagnètic 50 kg
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Cofre per a columna seca – 350x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma de boca d´Boda d´Incendis, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma de boca d´ncendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma de boca d´incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Polsador d´Alarma, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Pictograma Polsador d´Alarma, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Alarm Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Emergency Exit Sign Pictogram
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Evacuation Route Pictogram Sign – Straight
CA Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Boca d´incendi (BIE) 25 mm amb visor
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Exit Pictoram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Exit Pictoram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Exit Pictoram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Exit Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Emergency Exit Sign, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Emergency Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Literal Emergency Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Common Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Extinguisher Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Extinguisher Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Extinguisher Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Hose Cabinet Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Manual Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
περισσότερο Λεπτομέριες
Manual Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.