444 rezultate

 • Limbile
 • CA Language catalan144
 • EN Language Engleză145
 • ES Language Spaniolă155
 • Țările de vânzare
 • Germania 2
 • Andorra 4
 • Chile 5
 • Spania 437
 • Statele Unite ale Americii 1
 • Franţa 8
 • Italia 5
 • Maroc 5
 • Portugalia 8
 • Regatul Unit 7
 • obiecte standardizate
 • Fără standard, 87
 • standard de GDO-BIM 357

ES Language
Mai Mult Detalii
Caja General de Protección (Horizontal)
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Caja General de Protección (Vertical)
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Caja General de Protección
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo: Interruptor, Toma Corriente, Datos
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 3 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos vertical
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Presa RJ45, Senzill
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Interruptor sencillo
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a mur
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Electrical charging station, wall
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Punto de recarga para coche eléctrico para Muro
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Punto de recarga para coche eléctrico, en Suelo
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Electrical charging station, floor
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a terra
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Armario rack de distribución eléctrica
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Power outlet, single
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Toma de corriente sencilla
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Interruptor senzill unipolar
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
RJ45 data outlet, double
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Toma Informática RJ45 Doble
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
RJ45 data outlet, single
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Toma Informática RJ45 Sencilla
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
CETAC power outlet, Single
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cuadre CETAC 1 preses
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Cuadro CETAC 1 Toma
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cuadre CETAC 2 preses
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
CETAC power outlet, double
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Cuadro CETAC 2 Tomas
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
CETAC power outlet, triple
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cuadre CETAC 3 preses
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Cuadro CETAC 3 Tomas
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Cuadro CETAC 4 Tomas
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
CETAC power outlet, quadruple
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cuadre CETAC 4 preses
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
G-Press Stainless Steel Piping System
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
DAITSU URBAN heat pump interior unit
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Unidad interior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Unidat interior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
DAITSU URBAN heat pump exterior unit
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Unidad exterior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Unitat exterior bomba calor DAITSU URBAN
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690RI
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690RI
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690R
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690R
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690E
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690E
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690C
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 690 Line, BIE25690CI
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690CI
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690C
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 690, BIE25690
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Eaciline, EACILINE 3V
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 470 Line, BIE25470R
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
UNICITY HI Window, Single panel + Fixed panel
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
UNICITY HI Window, Double panel
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
UNICITY HI Window, Single panel
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Ventana UNICITY HI 1 hoja con más fijo
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Ventana UNICITY HI 1 Hoja
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Ventana UNICITY HI 2 Hojas
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Finestra UNICITY HI, 1 Fulles
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Finestra UNICITY HI, 1 Full amb full fix
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Finestra UNICITY HI, 1 Full
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Biga Palomera - Acabat llis
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Biga pretensada Senior T1 - Acabat fusta
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Biga pretensada T1 - Acabat llis
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Biga pretensada Elite
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Biga pretensada T1 - Acabat fusta
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor Elite - Tauler Corb Formigó - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor T-16 - Vigueta + Tauler Corb Formigó - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor T-16 - Tauler Corb Ceramic - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor T-16 - Bovedilla Curba Cerámica - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor T-16 - Bovedilla Curba Cerámica - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Forjat Previcor Elite - Tauler Recte Formigó - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Viga Previcor Senior T1 - Acabado Madera
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Viga Palomera - Acabado Liso
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Viga Previcor Master T1 - Acabado Liso
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Viga pretensada de hormigón efecto madera
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Viga Previcor Master T1 - Acabado Madera
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor Elite - Tablero Curvo Hormigón - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor T-16 - Vigueta + Tablero Curvo Hormigón - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor T-16 - Tablero Curvo Cerámico - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor T-16 - Bovedilla Curva Cerámica - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor T-16 - Bovedilla Curva Cerámica - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Forjado Previcor Elite - Tablero Recto Hormigón - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Prestressed concrete beam Senior T1 - Wood finish
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Concrete Joist Previcor - Smooth finish
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Prestressed concrete beam T1 - Smooth finish
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Prestressed concrete beam wood effect
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Prestressed concrete beam T1 - Wood finish
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor Elite Slab - Curved Concrete Board - 340mm - (14+4)*70
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor T-16 Slab - Ceramic Curved Board - 200mm - (14+6)*70
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor T-16 Slab - Curved Ceramic Vault - 220mm - (17+5)*59
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor T-16 Slab - Curved Ceramic Vault - 220mm - (17+5)*69
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor Elite Slab - Straight Concrete Board - 340mm - (14+4)*75
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Previcor T-16 Slab - Joist + Curved Concrete Board - 260mm - (21+5)*70
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Eacinox Line, EACINOX-3LS
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Slender Line, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Eaciline Line, EACILINE 3V
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Compac Line, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, 470 Line, BIE25470C
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20R
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Abatibles & Pivotantes Line, BIE25L20IN
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
EN Language
Mai Mult Detalii
Fire hose cabinet, Narrow Line, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Compac, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 470, BIE25470C
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia 470, BIE25470R
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20R
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Abatibles & Pivotantes, BIE25L20IN
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Eacinox, EACINOX-3LS
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Slender, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Eaciline, EACILINE 3V
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Boca d'incendi equipada (BIE), Línia Narrow, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3RV
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3RV
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3IV
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3IV
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 470, BIE25470C
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 470, BIE25470R
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20R
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Abatibles & Pivotantes, BIE25L20IN
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Eacinox, EACINOX-3LS
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Slender, BIE25SLENDER3
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690R
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea Narrow, BIE25NARROW 3V
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690E
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690RI
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio equipada (BIE),Línea Compac, BIE25COMPAC-3V
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690CI
GDO-BIM
ES Language
Mai Mult Detalii
Boca de incendio eqiupada (BIE),Línea 690, BIE25690C
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cofre per a columna seca – 600x400x300mm
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Polsador d´Alarma, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Cofre per a columna seca – 600x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Hidrant Columna Seca
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Arqueta Hidrant Sota Nivell
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Il·luminació d´Emergencia (Mur)
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma sirena, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma sirena, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma sirena, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Il·luminació d´Emergencia (Sostre)
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Presa Alimentació
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Fletxa Direcció
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Polsador Alarma
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Il·luminació d´Emergència
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Central d´Alarma
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Columna Seca
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Columna Seca i Clau
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Detector Termovelocimetric
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Polsador Alarma
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Retenidor Porta
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma de boca d´Boda d´Incendi (BIE)
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Válvula Punt dÁlarma
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Extintor
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Pictograma Sortida
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Soritda Literal
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Soritda d´Emergencia
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Dreta
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Esquerra
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Recte
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Boca d'incendi (BIE)
CA Language
Mai Mult Detalii
Extintor de pols ABC-9 kg
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Extintor de Anhídric Carbónic CO2
CA Language
Mai Mult Detalii
Extintor d´Pols ABC
CA Language
Mai Mult Detalii
Senyal Detector de fum
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
Mai Mult Detalii
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM