3128 các kết quả

 • Ngôn ngữ
 • AR Language Ả rập42
 • PT Language Bồ Đào Nha42
 • BG Language Bulgaria41
 • HR Language Croatia42
 • NL Language Hà Lan42
 • KO Language Hàn Quốc42
 • ID Language Indonesia42
 • MS Language Malay42
 • NO Language Na Uy42
 • HU Language người Hungary42
 • EL Language người Hy Lạp42
 • LT Language người Lithuania42
 • FR Language người Pháp42
 • ES Language người Tây Ban Nha1791
 • ZH Language người Trung Quốc42
 • IT Language người Ý42
 • DA Language người Đan Mạch42
 • FI Language Phần Lan42
 • RO Language Rumani42
 • CS Language Séc42
 • SK Language Slovak42
 • SL Language Slovenia42
 • TR Language Thổ Nhĩ Kỳ42
 • SV Language Thụy Điển42
 • EN Language Tiếng Anh120
 • HI Language Tiếng Hin-ddi42
 • RU Language tiếng Nga42
 • JA Language tiếng Nhật42
 • VI Language Tiếng Việt42
 • DE Language tiếng Đức42
 • PL Language đánh bóng42
 • Nước bán
 • Afghanistan 175
 • Albania 6
 • nước Đức 221
 • Algeria 7
 • Andorra 393
 • Angola 6
 • Anguilla 6
 • Nam Cực 4
 • Antigua và Barbuda 4
 • Antille thuộc Hà Lan 6
 • Ả Rập Xê-út 5
 • Argentina 181
 • Armenia 4
 • Aruba 6
 • Áo 5
 • Áo 5
 • Azerbaijan 4
 • nước Bỉ 3
 • Bahamas 4
 • Bahrain 4
 • Bangladesh 3
 • Barbados 3
 • Belize 2
 • Benin 2
 • Bhutan 2
 • Belarus 2
 • Myanmar 2
 • Bolivia 2
 • Bosnia và Herzegovina 2
 • Botswana 3
 • Brazil 167
 • Brunei 1
 • Bulgaria 5
 • Burkina Faso 1
 • Burundi 1
 • Cape Verde 2
 • Campuchia 1
 • Cameroon 1
 • Canada 1
 • cá hồng 1
 • Chile 169
 • Trung Quốc 6
 • Síp 1
 • Vatican City State 1
 • Colombia 169
 • Comoros 2
 • Congo 1
 • Bắc Triều Tiên 1
 • Nam Triều Tiên 1
 • bờ biển Ngà 3
 • Costa Rica 1
 • Croatia 1
 • Cuba 166
 • Đan mạch 1
 • Dominica 1
 • Ecuador 2
 • Ai Cập 2
 • El Salvador 1
 • các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 1
 • Slovakia 2
 • Slovenia 2
 • Tây Ban Nha 1762
 • nước Mỹ 172
 • Estonia 1
 • Philippines 3
 • Pháp 196
 • Gibraltar 1
 • Hy lạp 2
 • Guatemala 165
 • Guiana thuộc Pháp 1
 • Guernsey 1
 • Ấn Độ 1
 • Indonesia 1
 • Iran 2
 • Iraq 2
 • Isle of Man 1
 • Koch 1
 • Nam Georgia và Nam Sa 1
 • Quần đảo Falkland (Malvinas) 1
 • Quần đảo Bắc Mariana 1
 • Nước Ý 8
 • Kuwait 3
 • Liechtenstein 1
 • nước Lithuania 1
 • Luxembourg 1
 • Mexico 9
 • Malawi 1
 • Morocco 2
 • Mozambique 1
 • New Zealand 1
 • Panama 166
 • Paraguay 165
 • Peru 2
 • Ba Lan 4
 • Bồ Đào Nha 267
 • Qatar 7
 • Vương quốc Anh 28
 • Romania 2
 • Nga 1
 • Samoa 1
 • Saint Pierre và Miquelon 1
 • Swaziland 1
 • Lãnh thổ phía Nam của Pháp 2
 • gà tây 1
 • Uruguay 2
 • Venezuela 2
 • đối tượng tiêu chuẩn hóa
 • Nếu không có tiêu chuẩn 34
 • tiêu chuẩn GDO-BIM 3094

ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM Coronavirus - Prohibición contacto
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM Coronavirus - Desinfecte superficies
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM para suelo COVID-19 - Pare y espere su turno
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM para suelo COVID-19 - Espere su turno rayas negras rojas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM para suelo COVID-19 - Lucha contra COVID
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM para suelo COVID-19 - Distancia 1,5mts redonda
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM para suelo COVID-19 - Distancia 1,5 mts rombo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara de pie de lectura
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara de pie/de lectura, niquelado, blanco
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lavamanos con rebosaderos escuelas 60 cm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lavabo discapacidad sin pedestal con agujero para grifería 550mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lavabo discapacidad sin pedestal con agujero para grifería
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara de pie oval
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara para cuadro
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Entrepiso liviano con estructura metálica 230mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara de pared campana
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Entrepiso de loseta cerámica 530mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Entrepiso de losa cerámica sobre mampuesto de hormigón celular 525mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Entrepiso de losa casetonada 930mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Lámpara de techo campana
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta Madera Interior y cristal - 2 hojas
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Cabinet on plaster for 6 and 12 kg fire extinguishers
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Solid brick wall - Not bearing 100mm
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Wooden interior door - 1 leaf
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta PVC Interior - 1 hoja
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta Galvamizada Interior - 1 hoja
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Schrank auf Gips für 6 und 12 kg Feuerlöscher
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Zeichen oder Beschilderung in BIM COVID-19 - Obligatorische Verwendung von Masken- und Handschuhzeichen
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Massive Backsteinmauer - Ohne 100 mm
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Innentür aus Holz - 1 Blatt
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Armoire sur plâtre pour extincteurs 6 et 12 kg
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta Chapa Interior - 1 hoja
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Signalisation ou signalisation en BIM COVID-19 - Utilisation obligatoire du signe du masque et des gants
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Mur de briques pleines - ne portant pas 100 mm
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Porte intérieure en bois - 1 vantail
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Armadio in gesso per estintori da 6 e 12 kg
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Segno o segnaletica in BIM COVID-19 - Uso obbligatorio di segno di maschera e guanti
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta Vidrio Interior - 1 hoja
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Muro di mattoni pieni - Non sopporta 100 mm
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Porta interna in legno - 1 anta
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Gabinete em gesso para extintores de 6 e 12 kg
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Sinal ou sinalização em BIM COVID-19 - Sinal de uso obrigatório de máscara e luvas
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Parede de tijolo maciço - não suportando 100 mm
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Porta interior de madeira - 1 folha
GDO-BIM
PL Language
hơn chi tiết
Szafa tynkowa na gaśnice 6 i 12 kg
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puerta Entrada Exerior MDF - 1 hoja
GDO-BIM
PL Language
hơn chi tiết
Znak lub oznakowanie w BIM COVID-19 - Znak nakazu użycia maski i rękawic
GDO-BIM
PL Language
hơn chi tiết
Mur z cegły pełnej - nienośny 100 mm
GDO-BIM
PL Language
hơn chi tiết
Drzwi wewnętrzne drewniane - 1-skrzydłowe
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Rectangular table
GDO-BIM
JA Language
hơn chi tiết
6kgおよび12kgの消火器キャビネット
GDO-BIM
JA Language
hơn chi tiết
BIM COVID-19でのサインまたはサイン-マスクと手袋のサインの使用義務
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Skab på gips til 6 og 12 kg ildslukkere
GDO-BIM
CS Language
hơn chi tiết
Skříňka na omítku pro hasicí přístroje 6 a 12 kg
GDO-BIM
CS Language
hơn chi tiết
Značení nebo značení v BIM COVID-19 - Povinné použití znaku masky a rukavic
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Skiltning eller skiltning i BIM COVID-19 - Obligatorisk brug af maske og handsker
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Massiv mur - bærer ikke 100 mm
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Indvendig dør af træ - 1 blad
GDO-BIM
CS Language
hơn chi tiết
Plná cihlová zeď - nenese 100 mm
GDO-BIM
CS Language
hơn chi tiết
Dřevěné interiérové ​​dveře - 1 křídlo
GDO-BIM
SK Language
hơn chi tiết
Skrinka na omietku pre 6 a 12 kg hasiace prístroje
GDO-BIM
SK Language
hơn chi tiết
Značenie alebo značenie v BIM COVID-19 - Povinné používanie znaku masky a rukavíc
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Generischer Aufzug
GDO-BIM
SK Language
hơn chi tiết
Masívna tehlová stena - nenesie 100 mm
GDO-BIM
SK Language
hơn chi tiết
Drevené interiérové dvere - 1 krídlo
GDO-BIM
SL Language
hơn chi tiết
Omara na mavec za 6 in 12 kg gasilne aparate
GDO-BIM
SL Language
hơn chi tiết
Oznaka ali napis v BIM COVID-19 - Obvezna uporaba maske in rokavic
GDO-BIM
DE Language
hơn chi tiết
Rechteckiger Tisch 1000mm
GDO-BIM
SL Language
hơn chi tiết
Masivna opečna stena - ne nosi 100 mm
GDO-BIM
SL Language
hơn chi tiết
Lesena notranja vrata - 1 krilo
GDO-BIM
FI Language
hơn chi tiết
Kipsikaappi 6 ja 12 kg: n sammuttimille
GDO-BIM
FI Language
hơn chi tiết
Kyltti tai opasteet BIM COVID-19: ssä - Pakollinen maskin ja käsineiden käyttö
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Table rectangulaire 1000mm
GDO-BIM
FI Language
hơn chi tiết
Kiinteä tiiliseinä - ei kannata 100 mm
GDO-BIM
FI Language
hơn chi tiết
Puinen sisäovi - 1 lehti
GDO-BIM
NL Language
hơn chi tiết
Kast op gips voor brandblussers van 6 en 12 kg
GDO-BIM
NL Language
hơn chi tiết
Bord of bewegwijzering in BIM COVID-19 - Verplicht gebruik van masker en handschoenenbord
GDO-BIM
FR Language
hơn chi tiết
Ascenseur générique
GDO-BIM
NL Language
hơn chi tiết
Stevige bakstenen muur - Draagt geen 100 mm
GDO-BIM
NL Language
hơn chi tiết
Houten binnendeur - 1 blad
GDO-BIM
HR Language
hơn chi tiết
Ormar na gipsu za aparate za gašenje požara od 6 i 12 kg
GDO-BIM
HR Language
hơn chi tiết
Znak ili natpis u BIM COVID-19 - Obavezna uporaba maske i znakova za rukavice
GDO-BIM
HR Language
hơn chi tiết
Drvena unutarnja vrata - 1 krilo
GDO-BIM
HR Language
hơn chi tiết
Čvrsti zid od opeke - Ne nosi 100 mm
GDO-BIM
SV Language
hơn chi tiết
Skåp på gips för 6 och 12 kg brandsläckare
GDO-BIM
SV Language
hơn chi tiết
Skylt eller skyltning i BIM COVID-19 - Obligatorisk användning av mask- och handskylt
GDO-BIM
SV Language
hơn chi tiết
Massiv tegelvägg - bär inte 100 mm
GDO-BIM
SV Language
hơn chi tiết
Innerdörr i trä - 1 blad
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Tavolo rettangolare 1000mm
GDO-BIM
HU Language
hơn chi tiết
Gipszes szekrény 6 és 12 kg-os tűzoltó készülékekhez
GDO-BIM
HU Language
hơn chi tiết
Jel vagy felirat a BIM COVID-19-ben - A maszk és a kesztyű felirat kötelező használata
GDO-BIM
HU Language
hơn chi tiết
Tömör téglafal - 100 mm-t nem visel
GDO-BIM
HU Language
hơn chi tiết
Fa belső ajtó - 1 szárny
GDO-BIM
IT Language
hơn chi tiết
Ascensore generico
GDO-BIM
NO Language
hơn chi tiết
Skilt eller skilting i BIM COVID-19 - Obligatorisk bruk av maske og hansker
GDO-BIM
NO Language
hơn chi tiết
Skap på gips for 6 og 12 kg brannslukkere
GDO-BIM
NO Language
hơn chi tiết
Massiv murvegg - bærer ikke 100mm
GDO-BIM
NO Language
hơn chi tiết
Innerdør av tre - 1 blad
GDO-BIM
BG Language
hơn chi tiết
Шкаф върху гипс за пожарогасители 6 и 12 кг
GDO-BIM
BG Language
hơn chi tiết
Знак или надпис в BIM COVID-19 - Задължително използване на маска и ръкавици
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Mesa retangular 1000mm
GDO-BIM
BG Language
hơn chi tiết
Плътна тухлена стена - Не носи
GDO-BIM
BG Language
hơn chi tiết
Дървена интериорна врата - 1 лист
GDO-BIM
PT Language
hơn chi tiết
Elevador genérico
GDO-BIM
LT Language
hơn chi tiết
Spintelė ant gipso 6 ir 12 kg gesintuvams
GDO-BIM
LT Language
hơn chi tiết
Ženklas ar ženklai BIM COVID-19 - privaloma naudoti kaukę ir pirštines
GDO-BIM
LT Language
hơn chi tiết
Tvirtos plytų sienos - 100 mm
GDO-BIM
LT Language
hơn chi tiết
Medinės vidaus durys - 1 varčia
GDO-BIM
RO Language
hơn chi tiết
Dulap pe tencuială pentru stingătoare de 6 și 12 kg
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Souvenirs Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Mirador
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Teatro Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Peluquería Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Cajero Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Entradas Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Aula Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Basura Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de luz Dorada, Plateada y Glasspack
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de gafas o pantalla
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de gafas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco antiruido
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de guantes
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio apilar correctamente
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de guantes aislantes
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio enganchar botellas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de mascara
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de gafas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de traje de seguridad
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de eliminar puntas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Paso de peatones
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de botas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de botas aislantes
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio apagar cigarrillo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Empujar no arrastrar
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de protección anticaídas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Delantal y manguitos
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de No obstruir la puerta
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de cinturón
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio cinturón de seguridad
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de protector
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de chaleco reflectante
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Levantar correctamente
GDO-BIM
PL Language
hơn chi tiết
Stół prostokątny 1000mm
GDO-BIM
RO Language
hơn chi tiết
Semnalizare sau semnalizare în BIM COVID-19 - Utilizarea obligatorie a măștii și a mănușii
GDO-BIM
RO Language
hơn chi tiết
Perete din cărămidă solidă - Nu poartă 100 mm
GDO-BIM
RO Language
hơn chi tiết
Ușă interioară din lemn - 1 frunză
GDO-BIM
AR Language
hơn chi tiết
خزانة على الجبس لطفايات الحريق 6 و 12
GDO-BIM
AR Language
hơn chi tiết
علامة أو لافتات في BIM COVID-19 - الاستخدام الإلزامي للقناع وعلامة القفازات
GDO-BIM
JA Language
hơn chi tiết
長方形テーブル 1000mm
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Levantar correctamente
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco y gafas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio lavarse las manos
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Utilizar el pasamanos
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Apagar cuando no se use
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de arnés
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de redecilla
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso obligatorio equipo autónomo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de minusválidos
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Dirección derecha obligatoria
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Dirección izquierda obligatoria
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de pantalla protectora
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio luces
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio luces Uso de ropa protectora
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de gafas y protección auditiva
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de protector ajustable
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Mantener cerrado
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de protector fijo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de mascarilla
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco y protección auditiva
GDO-BIM
JA Language
hơn chi tiết
一般的なエレベーター
GDO-BIM
HI Language
hơn chi tiết
अग्निशामक यंत्र के लिए 6 और 12 किग्रा कैबिनेट
GDO-BIM
HI Language
hơn chi tiết
BIM COVID-19 में सुझाव: मास्क और दस्ताने का अनिवार्य उपयोग
GDO-BIM
EL Language
hơn chi tiết
Ντουλάπι για πυροσβεστήρες 6 και 12 κιλών
GDO-BIM
EL Language
hơn chi tiết
Σήμανση ή σήμανση στο BIM COVID-19 - Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών
GDO-BIM
ID Language
hơn chi tiết
Kabinet di atas plester untuk alat pemadam api 6 dan 12 kg
GDO-BIM
ID Language
hơn chi tiết
Tanda tangan atau tanda di BIM COVID-19 - Penggunaan masker dan sarung tangan wajib
GDO-BIM
VI Language
hơn chi tiết
Tủ trên thạch cao cho các bình chữa cháy 6 và 12 kg
GDO-BIM
CS Language
hơn chi tiết
Obdélníkový stůl 1000mm
GDO-BIM
VI Language
hơn chi tiết
Biển báo hoặc bảng chỉ dẫn trong BIM COVID-19 - Bắt buộc sử dụng khẩu trang và găng tay
GDO-BIM
TR Language
hơn chi tiết
6 ve 12 kg yangın söndürücüler için alçı dolabı
GDO-BIM
TR Language
hơn chi tiết
BIM COVID-19'da tabela veya tabela - Zorunlu maske ve eldiven
GDO-BIM
MS Language
hơn chi tiết
Kabinet pada plaster untuk alat pemadam api 6 dan 12 kg
GDO-BIM
MS Language
hơn chi tiết
Tanda atau papan tanda dalam BIM COVID-19 - Wajib menggunakan topeng dan sarung tangan
GDO-BIM
RU Language
hơn chi tiết
Шкаф на гипсе для огнетушителей 6 и 12 кг
GDO-BIM
RU Language
hơn chi tiết
Подпись или вывески в BIM COVID-19 - Обязательное использование маски и перчаток
GDO-BIM
KO Language
hơn chi tiết
6kg 및 12kg 소화기 용 석고 캐비닛
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de ropa protectora ajustable (mono)
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Avisar antes de poner en funcionamiento
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio calzar el camión
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Obligatorio poner protector
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco y equipo autónomo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Solo personas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de cinturón antivibratorio
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Solo mercancias
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Señal o señalización en BIM de Uso de casco y pantalla protectora
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Rektangulært bord
GDO-BIM
KO Language
hơn chi tiết
BIM COVID-19의 사인 또는 간판-마스크와 장갑의 필수 사용 사인
GDO-BIM
ZH Language
hơn chi tiết
6公斤和12公斤灭火器用灰泥柜
GDO-BIM
ZH Language
hơn chi tiết
BIM COVID-19中的标志或指示牌-强制使用口罩和手套标志
GDO-BIM
ID Language
hơn chi tiết
Dinding bata padat - Tidak menahan 100mm
GDO-BIM
ID Language
hơn chi tiết
Pintu interior kayu - 1 daun
GDO-BIM
DA Language
hơn chi tiết
Generisk elevator
GDO-BIM
VI Language
hơn chi tiết
Tường gạch đặc100mm
GDO-BIM
VI Language
hơn chi tiết
Cửa gỗ nội thất - 1 lá định
GDO-BIM
MS Language
hơn chi tiết
Dinding bata pepejal - Tidak galas 100mm
GDO-BIM
MS Language
hơn chi tiết
Pintu dalaman kayu - 1 daun
GDO-BIM
TR Language
hơn chi tiết
Katı tuğla duvar - 100 mm taşımayan
GDO-BIM
TR Language
hơn chi tiết
Ahşap iç kapı - 1 kanatlı
GDO-BIM
AR Language
hơn chi tiết
جدار من الطوب الصلب - لا يتحمل 100 مم
GDO-BIM
AR Language
hơn chi tiết
باب داخلي خشبي - 1 ورقة
GDO-BIM
HI Language
hơn chi tiết
100 मिमी ठोस ईंट की दीवार
GDO-BIM
SK Language
hơn chi tiết
Obdĺžnikový stôl 1000mmm
GDO-BIM