Λήψη BIM αντικείμενα και βιβλιοθήκες για δωρεάν. Βρείτε αρχεία BIM στο IFC, Revit, Archicad, Autocad, Sketchup, και πολλά άλλα.

+34 932267322   info@bimetica.com Μας Νέα FAQ

57 Αποτελέσματα

  • Γλώσσες
  • ES Language Ισπανικά57
  • Χώρες της πώλησης
  • Ανδόρα 44
  • Ισπανία 57
  • Πορτογαλία 44
  • Τυποποιημένα αντικείμενα
  • χωρίς πρότυπο 13
  • πρότυπο GDO-BIM 44

ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techos suspendidos Hydro, Fire, Prima
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techos Fonoabsorbentes Continuos Rigiton
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techos Desmontables Vinílicos Gyprex
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Fachada ventilada - Placotherm Integra
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Big Curve Line Tipo 6
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 31 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 41
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 42
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 46
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Sixto 65
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8/18
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8-15-20
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8-15-20 Super
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8/18Q
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 12/25Q
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12-20/66
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 6/18
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12/25
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12-20-35
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyprex® Vinilo 600x600 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyprex® Asepta® Vinilo 600x600 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Line 4 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Point 11 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 20 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 50 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 50 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Point 80 Borde A, 600x600x8 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 20 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 22 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Line 4 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Point 11 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 22 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 38 Borde A 600x600x8 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 31 Borde A 600x600x9,5 mm
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo Silence Plus con LM Isover PPH13
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® EI 60 con estructura simple PPF15
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® EI 90 con estructura simple PPF15
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® EI 120 con estructura simple PPF25
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® PPM15 con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® PPM15 + PPM15 con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® PPM13 + 4PRO® PPM con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® Glasroc® X con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® Aquaroc® 13 con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® BA15 con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® BA13 + BA13 con estructura simple
ES Language
περισσότερο Λεπτομέριες SEE BRAND
Techo continuo Placo® 4PRO® con estructura simple

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.