Tiếp cận Bimetica

Nếu bạn là một nhà sản xuất sản phẩm,

Được truy cập vào một thị trường kỹ thuật số của các chuyên gia xây dựng.
Đó là nền tảng cung cấp Bimetica.
Triển lãm các sản phẩm và thương hiệu của bạn trong một môi trường kỹ thuật số trên toàn thế giới.
Xuất bản tất cả các loại file sản phẩm, chủ yếu là thư viện BIM của bạn.
Nhận tập tin thống kê download.
Nhận được báo cáo của visualizations sản phẩm.
Phát triển dự án bằng cách kiến ​​nghị của chuyên gia.
Nhận một số liên lạc professional's đòi hỏi thông tin.
dịch vụ tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm của bạn.
Tự thiết kế BIM tư vấn cho các nhu yếu phẩm và thị trường của bạn.
Thử các công cụ kỹ thuật số của chúng tôi có thể đẩy mạnh thương hiệu của bạn và cải thiện doanh số, mà không cần bất kỳ sự ràng buộc nào.
Registry là miễn phí.

Nhà sản xuất đăng ký

QUAN TRỌNG: hình ảnh hình chữ nhật. Kích thước: chiều rộng 400px x 200px cao. PNG hoặc JPEG định dạng. Độ phân giải 76dpi. 60kB Trọng lượng tối đa.

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.